مقاله تحلیل ارتعاش در ماشین های دوار

۰.۰۰ از ۵
امتیاز شما به این مقاله
Loading...

مقاله تحلیل ارتعاش در ماشین های دوار

نویسنده: وحید زارع

سال انتشار: آذر 91

چکیده: محور اصلی این نوشته بر روش هــای آنالیز و پایش وضعیت ماشین آلات در صنایع نفت و گاز و تحلیل لرزش اشاره دارد. همان طوری کــه می دانیــد تمامــی ماشــین های دوار دارای ارتعــاش هســتند و ایــن ارتعاش هــا حدود اســتانداردی دارند.
بروز عیوب مختلف در ماشین آلات یا عدم رعایت مقادیر مجاز و استاندارد در کارهای تعمیراتی باعث می شــود مقدار ارتعاش افزایش یافته و به تبع آن قطعات دچار خرابی شوند و خســارات جبران ناپذیری را به وجود آورند.

 

برای دانلود اطلاعات
خـود را وارد نمـــایید

( در صورت عدم دریافت ایمیل در inbox قسمت spam ایمیل خود را چک بفرمایید )

 

پایان

دیدگاه کاربران

 

 

به بخش خدمات وبسایت شرکت چرخش ابزار شتاب با نام تجاری  چاکو  خوش آمدید.

این صفحه، وبسایت قبلی شرکت چاکو می باشد.

از این پس، وبسایت اصلی (chaco.company) با امکانات جدید و کلیه محصولات و خدمات ما بر روی لینک زیر در دسترس می باشد.

 

ورود به سایت چاکو

 

 

 

 

فهرست موضوعات وب سایت