دسته‌بندی نشده
استاداردهای ISO 10816

استاداردهای ISO 10816

نام استاندارد:     Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts این مجموعه از استاندارهای ISO، به موضوع ارزیابی وضعیت...
پنجشنبه 15 اسفند 1398
مقالات دانلود محور ویژه

فهرست موضوعات وب سایت