سوالات متداول

ما به هر مجموعه ای که دارای تجهیزات دوار نظیر مجموعه فن ، الکتروپمپ ، هواساز و برج های خنک کاری است خدمات می دهیم

در صورت بروز هرگونه تغییر شرایط ،صدا و ارتعاش غیر عادی در دستگاه های خود می توانید با کارشناسان فنی ما در تماس باشید

-درخواست از سوی شما
– اعزام کارشناس به محل با هماهنگی قبلی
-پایش وضعیت و ارتعاش سنجی
-ارایه گزارش فنی
-رفع عیوب مکانیکی و یا در صورت نیاز بالانس
-ارایه گواهی و مستندات باالانس

خدمات ما منطبق بر استانداردهای جهانی حوزه فعالیتمان نظیر iso2372-iso10816-iso1940
ارایه میگردد

فهرست موضوعات وب سایت